Brydż


W BRYDŻA grają ludzie bogaci ale również ludzie biedni, ludzie mali, ludzie sławni, królowie, generałowie, aktorzy i atleci. Zakładają oni związki, wynajmują ogromne sale, aby w kilkaset osób rywalizować z sobą na turniejach.

Brydż jest jedną z najciekawszych rozrywek umysłowych, a tylko niewiele z nich granych jest na olimpiadach – obecnie brydż stanowi jedną z dyscyplin na Olimpiadzie Sportów Umysłowych, towarzyszącej klasycznej olimpiadzie. Niestety w mediach o tej dyscyplinie sportu niewiele się mówi.

Polscy brydżyści należą do światowej czołówki – 190 naszych zawodników zdobyło 168 medali (w tym 68 złotych) w zawodach organizowanych przez Światową Federację Brydżową i Europejską Ligę Brydża – stan na 2014 r. Polska młodzież szkolna zdobyła w tym czasie 24 medale w tym 13 złotych.

Zespół Szkół Społecznych w Jeleniej Górze – Sobieszowie włącza się w tę ciekawą historię polskiego i światowego brydż rozpoczynając naukę brydż sportowego w ramach wychowania fizycznego (2-godziny tygodniowo WF-u do wyboru).

Sceptykom przekazujemy, że istnieją,  w najlepszych szkołach w Polsce, klasy z nauką brydża sportowego (np XIV LO we Wrocławiu), gdyż brydż wpływa na rozwój takich cech osobowości ucznia jak pamięć, zdolność koncentracji, dokładność działań, wyobraźnia, współpraca z partnerami oraz dochowanie zasad fair play.


Autor: LR