Koło literackie


Zajęcia w ramach koła polonistycznego odbywają w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Głównym założeniem spotkań jest skupienie się na pracy z uczniem uzdolnionym, na rozwijaniu jego zdolności pisarskich oraz motywowaniu ucznia do samokształcenia zgodnie z jego zainteresowaniami. W ramach zajęć realizowane są elementy programu „Polska- kraj, w którym mieszkam”.


Autor SKF