Sport do wyboru


W Naszej Szkole uczniowie mogą decydować o formie odbywania zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie obok tradycyjnych zajęć na sali gimnastycznej, mogą wybrać między innymi zajęcia na basenie, wycieczki rowerowe i piesze a także zajęcia z szachów sportowych i brydża sportowego.