Grono pedagogiczne


Dyrektor

 

Ireneusz Bochno


Zespół przedmiotów humanistycznych
Zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

Sabina Kowalska-Funk – język polski
Justyna Kumuć – biologia

Gniewomir Kukiel – historia, język polski
Grażyna Stanisławiszyn– chemia

s. Zofia Dzięciołowska – religia
Luba Wysoczańska-Zubal  matematyka

s. Janina Chorąży – religia
Michał Piecyk  geografia

Łukasz Środa – informatyka, matematyka

Robert Sadownik – przyroda


Zespół przedmiotów językowych
Zespół przedmiotów artystycznych

Łukasz Grycko – język angielski
Ireneusz Bochno – technika

Marlena Kusztal – język angielski, język niemiecki

Hanna Suzanowicz – język angielski


Zajęcia wychowania fizycznego
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Marta Małek
Paulina Waszak – zajęcia terapi pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne

Roksana Hanulak – logopeda

Dorota Włodarczyk – surdologopeda


Zespół edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia na świetlicy

Łukasz Grycko
Joanna Janicka

Justyna Kumuć

Tamara Malska