O Szkole


Zespół Szkół Społecznych STO oferuje naukę w mało liczebnych klasach (do 14 uczniów), co umożliwia indywidualizację pracy z uczniem, stwarza przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo. Nasi uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków obcych (angielskiego i niemieckiego), w tym jednego w rozszerzonym zakresie. Organizujemy w każdym roku zielone i białe szkoły. Te ostatnie umożliwiają naukę jazdy na nartach lub rozwijanie umiejętności uprawiania snowboardu. Program wyjazdów letnich zawsze obejmuje zwiedzanie ciekawych historycznie, dydaktycznie i wychowawczo miejsc w Polsce i zagranicą. Oferujemy zajęcia artystyczne, muzyczne, plastyczne, literackie, szachowe, brydżowe. Ponadto zajęcia robotyki oraz zajęcia z wychowania fizycznego do wyboru. Uczniowie mają możliwość korzystania z basenu, uprawiania zimą narciarstwa biegowego. ZSS STO to szkoła bezpieczna dla ucznia i przyjazna dla rodzica, który w każdej chwili może uzyskać informacje dotyczące dziecka, zgłosić swoje uwagi, ale również zobligowany jest do pełnego zaangażowania w życie szkoły.

Współpracujemy ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym oraz innymi szkołami w Polsce prowadzonymi przez STO. Nasi nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc aktywnie w konferencjach, warsztatach i zajęciach prowadzonych między innymi przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. ZSS STO to placówka bezpieczna i przyjazna dla dziecka. Umożliwia wszechstronny, indywidualny rozwój. Jako jedyna niepubliczna szkoła w mieście oferuje wyjątkowe warunki i rodzinną atmosferę nauki i wychowania dzieci i młodzieży.

Prezentujemy autorski program naszej szkoły „TYDZIEŃ BEZ… W SZKOLE STO”. Cały rok szkolny jest podzielony na cztery typy tygodni BEZ… Tygodnie następują po sobie według wskazanej kolejności. W przypadku przerwy od zajęć dydaktycznych, w czasie świąt i ferii, dany tydzień BEZ… zostaje przesunięty na czas powrotu na lekcje.

 

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022