Zajęcia artystyczne


Głównym celem zajęć artystycznych jest pobudzanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej poprzez realizacje zadań z różnych dziedzin sztuki – zarówno teatralnej, muzycznej, tanecznej i plastycznej, które otworzą zmysły i pobudzą do poznania swojej osobowości, odkrywania pasji i talentów.

Jest ciekawą propozycją kreatywnego spędzania czasu po lekcjach.

ŚPIEWAJ TAŃCZ I MALUJ – UWOLNIJ SWOJĄ WYOBRAŹNIE!

Autor: TM