Historia Szkoły


Początek historii Szkoły Społecznej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze to rok 1990, gdy Państwo: Grażyna Adamczuk, Małgorzata Janicka, Andrzej Chmielewski, Andrzej Jankowski i Janusz Wrzal zainicjowali powstanie Samodzielnego Koła Terenowego nr 72 STO. Była to pierwsza niepaństwowa organizacja oświatowa w mieście, przełom w dziejach oświaty niezależnej. Zmieniające się warunki polityczne w naszym kraju umożliwiły powołanie do życia pierwszej niepublicznej szkoły w Jeleniej Górze- liczącej pięć oddziałów Społecznej Szkoły Podstawowej. Jej dyrektorem została Pani Danuta Pietrzyk.

7 września 1990 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 1990/ 91 w siedzibie szkoły- Osiedlowym Klubie ,,Orlik” przy ul. Orlej. Po roku działalności placówkę przeniesiono do budynku dawnego Domu Wczasowego ,,Żeglarz” w Sosnówce. Dzięki pomocy władz samorządowych od 10 lutego 1992 r. szkoła funkcjonuje w byłym internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Jeleniej Górze- Sobieszowie przy ul. B. Czecha 1a. W czerwcu 1994 r. mury placówki opuścili pierwsi absolwenci.

 

W 1999 r. zgodnie z założeniami nowelizacji systemu oświaty dyrektor szkoły- Pani Elżbieta Jastrzębska powołała do życia Społeczne Gimnazjum. Szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Społecznych STO, a 8 czerwca 2006 r.-  imię Jana Pawła II.

We wrześniu 2007 r. dzięki staraniom  dyrektora Henryka Przywrzeja powstało Społeczne Liceum Ogólnokształcące. W sierpniu 2010 r. stanowisko dyrektora objęła Pani Alicja Dal. Szkoła wciąż się rozwijała – osiągała bardzo dobre wyniki – czy to w różnego rodzaju konkursach czy też podczas sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego czy egzaminu maturalnego.

W 2014 dyrektorem szkoły został Pan Kamil Tokarewicz a od roku szkolnego 2016/2017 dyrektorem jest Pani Iwona Placety, która kontynuuje tradycje szkoły.

Wciąż jesteśmy jedyną w Jeleniej Górze stacjonarną szkołą niepubliczną o uprawnieniach publicznej i prowadzimy działalność zgodnie z misją Społecznego Towarzystwa Oświatowego.