Lekcje multimedialne

Cyfryzacja jest wszechobecna, nie sposób pominąć więc internetowe źródła wiedzy oraz możliwości efektywnej pracy z narzędziami multimedialnymi w pracy w szkole. Zdjęcia z lekcji powtórzeniowej w klasie 5 oraz z lekcji o Kochanowskim i zajęciach na platformie internetowej EduNect w klasie 8.