Program „Tydzień BEZ… W szkole STO”

Prezentujemy autorski program naszej szkoły „TYDZIEŃ BEZ… W SZKOLE STO”. Cały rok szkolny jest podzielony na cztery typy tygodni BEZ… Tygodnie następują po sobie według wskazanej kolejności. W przypadku przerwy od zajęć dydaktycznych, w czasie świąt i ferii, dany tydzień BEZ… zostaje przesunięty na czas powrotu na lekcje.