Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

Drodzy Rodzice i Uczniowie w związku z wytycznymi i procedurami obowiązującymi w naszej szkole od pierwszego września rozpoczęcie roku szkolnego w przypadku dobrej pogody będzie miało formę krótkiego  apelu na boisku szkolnym. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się na spotkania w klasach. W przypadku braku pogody każda klasa będzie miała spotkanie z wychowawcą w swojej sali . Wyznaczona do tego osoba będzie kierować uczniów i rodziców do sal.  W klasach 0-4 na rozpoczęciu roku razem z uczniem w klasie może przebywać jeden rodzić/opiekun. Uczniowie klas 5-8 wchodzą do szkoły bez rodzica/opiekuna. Przed wejście do szkoły należy zdezynfekować ręce, wszystkie osoby mają mieć zakryte usta i nos w czasie poruszania się po przestrzeniach wspólnym szkoły. Po wejściu do wyznaczonych klas uczniowie i nauczyciele mogą zdjąć maseczki. W miarę możliwości proszę zachować dystans społeczny 1,5m. W czasie spotkania nauczyciele przekażą w formie pisemnej istotne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, kalendarz imprez, kalendarz roku szkolnego. W tym dniu rodzice mogą skorzystać z parkingu pod szkołą. Po wyjściu dziecka ze szkoły proszę o opuszczenie parkingu.